Zasedání Zastupitelstva obce se koná 9.6.2020 od 18. hod.

Starosta Obce Horní Skrýchov svolává

 na den :   9. 6. 2020

 od :   18:00   hodin

do zasedací místnosti obecního úřadu

ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA  OBCE

Program :

  1. Zahájení
  2. Závěrečný účet obce za rok 2019
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2019
  4. Otevírání obálek s cenovou nabídkou na pronájem rybníků
  5. Poskytnutí správního území pro MAS Česká Kanada
  6. Smlouva s EKO-KOMEM
  7. Různé

Vyvěšeno na ÚD a EÚD: 26. 5. 2020

Sejmuto : 10. 6. 2020