Průběžné informace k situaci – Koronavirus

Průběžné informace k situaci koronavirusu – odkaz na stránky

Žádáme občany.

Je-li Vaše domácnost v karanténě

(nyní v době epidemie COVID-19)

ukládejte veškerý svůj odpad do pytlů

(včetně použitých roušek a kapesníků)

a zavázané pytle pak odkládejte do nádob

se směsným komunálním odpadem.