Přístřešek pro kontejnery na separovaný odpad

Akce Kontejnerové stání Horní Skrýchov byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2020 ve výši 77 340 Kč.