Přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad

PŘISTAVENÍ KONTEJNERU
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Dne 24. 4. 2020 bude
před hospodu mezi thůje
přistaven kontejner na
velkoobjemový odpad. Odvezen
bude 27. 4. 2020 dopoledne
Do kontejneru prosím
nevhazujte stavební suť,
biologický a nebezpečný odpad
(chemikálie, autobaterie, léky,
oleje, pohonné hmoty apod.)