Platby za odpadní vody a komunální odpad za rok 2022

O Z N Á M E N Í

 

Cena známky pro obyvatele a RO činí 450,- Kč

Od poplatku se osvobozují :

Děti do 3 let

Důchodci nad 70 let trvale bydlící

 

Děti od 3 let do 10 let – sleva 100,- Kč, tzn. 350 Kč.

Známky roku 2021 budou platit ještě do konce měsíce ledna 2022.

 

 

Platba za odpadní vodu

Platba za osobu  je 665 Kč. Splatnost je do 30.6.

 

Upřednostňujeme platbu na účet obce 2801870443/2010.

VS: číslo popisné

SS: 1 – platba za popelnice

SS: 2 – platba za likvidaci odpadní vody

SS: 3 – platba za psa