Oznámení

Přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad

PŘISTAVENÍ KONTEJNERU
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Dne 24. 4. 2020 bude
před hospodu mezi thůje
přistaven kontejner na
velkoobjemový odpad. Odvezen
bude 27. 4. 2020 dopoledne
Do kontejneru prosím
nevhazujte stavební suť,
biologický a nebezpečný odpad
(chemikálie, autobaterie, léky,
oleje, pohonné hmoty apod.)

Výsledky voleb do Evropského parlamentu – Horní Skrýchov

Známky na odvoz popelnic na rok 2019

 

O Z N Á M E N Í

Známky na odvoz popelnic na rok 2019 se budou vydávat od 15.1.2019

každý úterý od 13,00 do 17,30 hodin v kanceláři OÚ.

Cena známky pro obyvatele a RO činí 450,- Kč

Od poplatku se osvobozují :

Děti do 3 let

Důchodci nad 70 let trvale bydlící

Děti od 3 let do 10 let – sleva 100,- Kč, tzn. 350 Kč.

Známky roku 2018 budou platit ještě do konce měsíce ledna 2019

Poplatek ze psů činí :

Poplatek za  jednoho psa : 100,- Kč

Poplatek za druhého psa : 150,- Kč