Oznámení

Zasedání Zastupitelstva obce se koná 9.6.2020 od 18. hod.

Starosta Obce Horní Skrýchov svolává

 na den :   9. 6. 2020

 od :   18:00   hodin

do zasedací místnosti obecního úřadu

ZASEDÁNÍ

ZASTUPITELSTVA  OBCE

Program :

  1. Zahájení
  2. Závěrečný účet obce za rok 2019
  3. Schválení účetní závěrky za rok 2019
  4. Otevírání obálek s cenovou nabídkou na pronájem rybníků
  5. Poskytnutí správního území pro MAS Česká Kanada
  6. Smlouva s EKO-KOMEM
  7. Různé

Vyvěšeno na ÚD a EÚD: 26. 5. 2020

Sejmuto : 10. 6. 2020

Přistavení kontejneru na velkoobjemový odpad

PŘISTAVENÍ KONTEJNERU
NA VELKOOBJEMOVÝ ODPAD
Dne 24. 4. 2020 bude
před hospodu mezi thůje
přistaven kontejner na
velkoobjemový odpad. Odvezen
bude 27. 4. 2020 dopoledne
Do kontejneru prosím
nevhazujte stavební suť,
biologický a nebezpečný odpad
(chemikálie, autobaterie, léky,
oleje, pohonné hmoty apod.)