Oznámení

Platby za popelnici, odpadní vodu a psa

O Z N Á M E N Í

 

Známky na odvoz popelnic na rok 2021 se budou vydávat od 11. 1. 2021

každý úterý od 13,00 do 17,30 hodin v kanceláři OÚ.

Cena známky pro obyvatele a RO činí 450,- Kč

Od poplatku se osvobozují :

Děti do 3 let

Důchodci nad 70 let trvale bydlící

 

Děti od 3 let do 10 let – sleva 100,- Kč, tzn. 350 Kč.

Známky roku 2021 budou platit ještě do konce měsíce ledna 2022.

 

Upřednostňujeme platbu na účet obce 2801870443/2010.

VS: číslo popisné

SS: 1 – platba za popelnice

SS: 2 – platba za likvidaci odpadní vody

SS: 3 – platba za psa