Číslo účtu pro platbu místních poplatků

Číslo bankovního účtu pro zasílání poplatků.

2801870443/2010

Variabilním symbolem je číslo popisné