Akce Autobusové zastávky na silnici III/12833 – Horní Skrýchov byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje

Akce Autobusové zastávky na silnici III/12833 – Horní Skrýchov byla podpořena z rozpočtu Jihočeského kraje v rámci Programu obnovy venkova Jihočeského kraje v roce 2021 ve výši 280 000 Kč.