Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poučení:

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně,  bude  žadatel ve stanovené lhůtě vyzván, aby ji upřesnil. V případě, že ji neupřesní do 30 dnů, bude  rozhodnuto o jejím odmítnutí. Po zpracování informace bude žadatel vyzván k  úhradě nákladů vynaložených na zpracování a poskytnutí informace. Po provedení  úhrady bude požadovaná informace, včetně příloh, poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl v žádosti.

Příloh/y