Archiv rubriky: Aktuality

Uzavírka

Městský úřad Jindřichův Hradec – odbor dopravy, vydal rozhodnutí o úplné uzavírce.

Přesné označení uzavírky podle místopisného průběhu:
Silnice III/12833 v průtahu obce Horní Skrýchov.
Doba trvání uzavírky:
Od 7:00 hod. 13.9.2018 do 18:00 hod. 25.9.2018
Stanovení trasy objížďky:
Objížďková bude v obou směrech vedena po silnici III/12833, I/34 a III/12832 z H.
Skrýchova k Rodvínovu dále přes J. Hradec a D. Skrýchov zpět na silnici III/12833 zpět
k H. Skrýchovu.
Důvod uzavírky:
Oprava vozovky silnice III/12833

Celé rozhodnutí naleznete v příloze