Autor: Jakub Šafránek

Uzavírka

Městský úřad Jindřichův Hradec – odbor dopravy, vydal rozhodnutí o úplné uzavírce.

Přesné označení uzavírky podle místopisného průběhu:
Silnice III/12833 v průtahu obce Horní Skrýchov.
Doba trvání uzavírky:
Od 7:00 hod. 13.9.2018 do 18:00 hod. 25.9.2018
Stanovení trasy objížďky:
Objížďková bude v obou směrech vedena po silnici III/12833, I/34 a III/12832 z H.
Skrýchova k Rodvínovu dále přes J. Hradec a D. Skrýchov zpět na silnici III/12833 zpět
k H. Skrýchovu.
Důvod uzavírky:
Oprava vozovky silnice III/12833

Celé rozhodnutí naleznete v příloze

Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb.

Formulář žádosti o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

Poučení:

V případě, že je žádost nesrozumitelná, není zřejmé, jaká informace je požadována, nebo je žádost formulována příliš obecně,  bude  žadatel ve stanovené lhůtě vyzván, aby ji upřesnil. V případě, že ji neupřesní do 30 dnů, bude  rozhodnuto o jejím odmítnutí. Po zpracování informace bude žadatel vyzván k  úhradě nákladů vynaložených na zpracování a poskytnutí informace. Po provedení  úhrady bude požadovaná informace, včetně příloh, poskytnuta způsobem, který žadatel uvedl v žádosti.

Obecně závzaná vyhláška

stanovení systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování KO a nakládání se stavebním odpadem na území obce Horní Skrýchov

Oznámení o vytvoření volebního obvodu a počtu členů zastupitelstva obce

Na úřední desce bylo zveřejněno nové oznámení o vytvoření volebního obvodu, počtu členů zastupitelstva obce a počtu podpisu na petici.

Pro volby zastupitelstva, které se budou konat 5. a 6. října 2018 je ustanoven následující obvod:

Obvod č. 1:

Potřebný počet podpisů na petici podporující kandidaturu:

  • nezávislého kandidáta: 9 podpisů
  • sdružení nezávislých kandidátů: 12 podpisů

Počet členů zastupitelstva: 7 členů

 

Oznámení o počtu členů zastupitelstva

Rozpočtová opatření 2018 – I.

Dosavadní rozpočtová opatření za rok 2018.

 

Vyvěšení:

Rozpočtové opatření I. vyvěšeno 12.4.2018

Rozpočtové opatření II. vyvěšeno 5.7.2018

Rozpočtové opatření III. vyvěšeno 22.10.2018